Hlavní zásady Deep Green Resistance

Prohlášení o zásadách

Půda, vzduch, voda, klima a potraviny, které jíme, jsou vytvářeny komplexními komunitami živých bytostí. Potřeba těchto živých komunit je primární; individuální a sociální morálka musí vycházet z pokorného vztahu se sítí života.

Civilizace, zejména průmyslová civilizace, je z podstaty destruktivní pro život na Zemi. Naším úkolem je vytvořit hnutí odporu zaměřené na život, které odstraní průmyslovou civilizaci jakýmikoliv potřebnými prostředky. Organizovaný politický odpor je jedinou nadějí pro naši planetu.

Deep Green Resistance pracuje na ukončení zneužívání na osobní, organizační a kulturní úrovni. Snažíme se také vymýtit dominanci a podřízenost z našich soukromých životů a sexuálních praktik. Deep Green Resistance se spojuje s feministky a jinými, kteří se snaží vymýtit všechnu sociální nadvládu a podporují solidaritu mezi utlačovanými lidmi.

Když bude ukončena civilizace, živý svět se bude radovat. Musíme být biofilní lidé, abychom přežili. Ty z nás, kteří zapomněli, se musí znovu naučit, jak žít s půdou a vzduchem a vodou a bytostmi kolem nás v komunitách postavených na úctě a díkuvzdání. Vítáme tuto budoucnost.

Deep Green Resistance je radikální feministická organizace. Muži jako třída vedou válku proti ženám. Znásilňování, incest, týrání, prostituce, pornografie, chudoba a gynocida jsou jak zbraní v této válce, tak podmínkami, které vytvářejí sexuální třídy žen. Gender není přirozený, není to volba a není to pocit: je to struktura útlaku žen. Pokusy vytvořit více „výběrů“ v rámci sexuálního kastovního systému, slouží pouze k posílení brutální reality mužské moci. Jako radikálové chceme odstranit gender a celý systém patriarchátu, který ztělesňuje. Svobodu žen jako třídy nelze oddělit od odporu proti dominantní kultuře jako celku.

Kodex chování

Všechny společnosti – včetně nejmírumilovnějších; zejména nejmírumilovnější společnosti - pochopily nezbytnost kodexů chování, které nejsou ničím jiným než behaviorálními normami.

Všechny seriózní organizace mají kodexy chování, kterým jsou lidé zavázáni. Dělali to španělští anarchisté. Stejně tak IRA (Irská republikánská armáda). Freedom Riders (Svobodní jezdci) měli kodex chování, stejně tak bojovníci Nat Turnerů. Kodexy chování jsou ještě důležitější v militantním hnutí odporu, které se často chovaly nejhůře.

Odmítnutí konceptu sociální dohody je odmítnutím veškeré zodpovědnosti (která vychází z kořenu „dát na oplátku“) a nakonec všech lidských vztahů. Moderním, západním, individualistickým, kapitalistickým kodexem chování je, že zde nemůže být taková věc jako jiný kodex chování než ten, který nejvíce prospívá jednotlivci. Naše hnutí to nemohou použít jako měřítko osvobození nebo vzor pro naše organizace nebo komunity. Máme-li být v takovém monumentálním úkolu úspěšní, musíme do svých vztahů investovat čas a energii.

Souhlasit s kodexem chování není omezující, je to osvobozující. To zajišťuje, že se všechny zúčastněné strany shodují na základních protokolech, které nás povedou v tomto boji.

Civilizace, zejména průmyslová civilizace, je z podstaty destruktivní pro život na Zemi. Organizování politického odporu je jedinou nadějí pro naši planetu. Naším úkolem je vytvořit toto hnutí odporu.

S ohledem na tento cíl se zavazujeme dodržovat následující kodex chování v našich organizačních skupinách:

Politické akce: DGR skupiny budou pouze činný v nadzemních, nenásilných aktivitách. Ty mohou zahrnovat legální demonstrace, stejně jako občanskou neposlušnost.

Solidarita: Nedomorodí členové DGR si uvědomují, že žijeme na ukradené půdě uprostřed probíhající genocidy. Úkolem nedomorodých je vybudovat solidaritu s domorodými lidmi v obraně země, zachovávat tradiční kultury a chránit posvátné obřady před vykořisťováním.

Spravedlnost: Jsme obklopeni sítí systémů sadistické moci vybudované na ukradeném bohatství, bělošském privilegiu, misogynii a lidské nadřazenosti. Naší povinností je být si vědom těchto systémů, překonat naše nároky a úzce se spojit s vyvlastněnými lidmi. Kolektivně je naším úkolem takové systémy svrhnout.

Svoboda: Skupiny DGR zastávají nulovou toleranci k zneužívání každého, člověka nebo nelidské bytosti. Fyzická integrita a emocionální bezpečí jsou základní lidská práva, k jejichž hájení se DGR zavázala. DGR vyhodí každého člena, který se bude podílet na znásilňování, násilí nebo zneužívání jakékoliv bytosti. Mužství s jeho militarizovanou psychologií a jeho násilnickým imperativem musí být odstraněno na osobní a globální úrovni.

Povaha: DGR je vážným závazkem, který vyžaduje věrnost, oddanost, poctivost a odvahu. Od členů se očekává, že se budou chovat ke každému s úctou.

Bezpečnost: Všichni členové DGR jsou povinní řídit se principy kultury bezpečnosti a porušení ihned řešit. Laxní bezpečnost a paranoia jsou nebezpečné pro naší organizaci. Veškerá nepolitická ilegální činnost vystavuje všechny riziku a je nevhodná pro členy. Skupiny DGR jsou povinné ke vzdělávání nových členů v duchu bezpečnosti.

FaLang translation system by Faboba

"Miluji zemi, kde žiji, kde se husté mlhy rozpínají mezi stromy a skály a dešťové kapky z mechu stékají po svazích."
-Max Wilbert

“I love recognizing the ways in which wildness, no matter how thoroughly civilized a place may be, is constantly working and toiling. I love thinking about civilization falling away as that wild force eats through it.”
-Dillon Thomson

"Potřebujeme lidi ze všech částí života, aby se dělali všechny druhy akcí, které podporují toto hnutí, a živí myšlení a akci odporu."
-Sam Leah

"Nejnalehavější problém, jemuž čelí svět, je železná pata civilizace na krku lidských a nelidských společenství."
-Max Wilbert

"DGR is our last, best hope."
-Dillon Thomson

"Naše oddanost tkví v reálném světě se skutečnými lidskými bytostmi a skutečným lesem, a my budeme bojovat za jejich ochranu."
-Max Wilbert

”If you are terrorized or mesmerized, you are not alive. Rejoin the living, join the resistance.”
-Jennifer Murnan

"Nemyslím si, že je násilí bránit to, co milujete."
-Saba Malik

"DGR chápe, že odpor není monokulturní, a že každého a každého druhu akce je potřeba."
-Sam Leah

"Každý druh těžby zdrojů je aktem nadvlády a kontroly. A je prohlášením, které říká, že způsob života, který jsme si pro nás vytvořili - lesklý, uspěchaný, plastový způsob života - je mnohem důležitější než život samotný."
-Sam Leah

Seznamte se s členy